Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Прием 2019-2020 Календарен график Специалности Онлайн регистриране на кандидат-студент Ако имате въпроси Моят профил Създаване на профил Незаети места Входни данни, резултати от изпити, класиране Магистърски програми след бакалавър
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Календарен график за прием във ВСУ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР след средно образование.

No Видове дейности Срокове
 

Приемане на документи за предварителен прием във ВСУ „Л. Каравелов“ или по електронната поща

(без съботи, недели, празници)
01.02.2019 – 31.07.2019

І.

Приемане на документи за І сесия - във ВСУ „Л. Каравелов“ или по електронна поща
- в бюрата на ЦКПИ и НАПС

(без съботи, недели, празници)
01.02.2019 – 20.03.2019
до 15.03.2019

1.

Обявяване на началните данни на участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

21.03.2019

2.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ПЪРВА ЧАСТ

от 8.00 до 11.00 ч. на 22.03.2019

3.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ВТОРА ЧАСТ

от 13.00 до 16.00 ч. на 22.03.2019

4.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

от 9.00 до 12.00 ч. на 23.03.2019

5.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

23.03.2019

6.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване и математика

25.03.2019

7.

Показване на конкурсните работи по рисуване и математика

28.03 и 29.03.2019

8.

Обявяване на първо класиране

01.04.2019

9.

Записване на приетите студенти от първо класиране

02.04.2019 – 16.04.2019

10.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 12.00 ч. на 17.04.2019

11.

Обявяване на второ класиране

22.04.2019

12.

Записване на приетите студенти от второ класиране

23.04.2019 – 25.04.2019

     

ІІ-

Приемане на документи за ІI сесия - във ВСУ „Л. Каравелов“ или по електронна поща
- в бюрата на ЦКПИ и НАПС

(без съботи, недели, празници)
03.06.2019 – 05.07.2019
до 05.07.2019

1.

Обявяване на началните данни на участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

08.07.2019

2.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ПЪРВА ЧАСТ

от 8.00 до 11.00 ч. на 11.07.2019

3.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ – ВТОРА ЧАСТ

от 13.00 до 16.00 ч. на 11.07.2019

4.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

от 9.00 до 12.00 ч. на 12.07.2019

5.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

12.07.2019

6.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване и математика

16.07.2019

7.

Показване на конкурсните работи по рисуване и математика

От 8.00 до 16.00 ч. на 16.07.2019

8.

Обявяване на първо класиране

16.07.2019

9.

Записване на приетите студенти от първо класиране

17.07.2019 – 26.07.2019

10.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 12.00 ч. на 26.07.2019

13.

Обявяване на второ класиране

29.07.2019

14.

Записване на приетите студенти от второ класиране

30.07.2019 – 06.08.2019

 

При подаване на кандидатстудентските документи се заплаща административна такса за участие в конкурса.

Използвайте възможността за онлайн кандидастване.

 

 

 

382 0.413

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...