bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП


ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА


    Във връзка с предстоящо сключване на договор за доставка на канцеларски материали, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, кани всички заинтересовани лица да представят своите оферти в срок до 13.11.2015 г. /петък/ включително, съгласно приложената спецификация.
   Офертите се представят в деловодството на училището: гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, Ректорат, ет. 3, стая № 33 или на електронна поща: ao_hr@vsu.bg.


ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДАН  ИВАНОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”

 

Договор № 247 от 25.11.2015 г. за доставка на канцеларски материали и офис консумативи

 


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Ръководството но отдел "Е и П" и "СОС" има  намерение
до извърши ремонтни роботи в студентско общежитие бл 4 и вътрешен път.

 

Вижте Техническо задание.

Моля заинтересованите лица да  депозират оферти в деловодството но ВСУ
"Любен Каравелов" до 03.11.2015 16.00 часа.

ИНЖ. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ
Пом -Ректор по АСД на ВСУ „Л. Каравелов“

 

376 0.113

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...