en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Компютърно-информационен комплекс Правилник (pdf) Вътрешни правила (pdf) Образци на електронни документи Wi-Fi Мрежа на ВСУ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Компютърно-информационен комплекс

Компютърно-информационен комплекс
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител КИК
Стоянка Анг. Малчева-Якова
80 29 126kik@vsu.bg
2Системен администратор
Иван Л. Вартоломеев
80 29 127
(80 29 042)
ivan_vartolomeev@vsu.bg
3Системен администратор
Иван Ст. Ангелов
80 29 127
(80 29 042)
 
 

От 1985 г. в сградата на ректората е изграден и функционира Компютърно-информационен комплекс. В него са обзаведени модерни компютърни зали, лекционна зала, кабинети за преподавателите по информатика, стая за сървърите и стаи за обслужващия персонал.

За всички компютри в комплекса и за останалите компютри в училището е изградена и се поддържа локална компютърна мрежа. Тя се администрира от три мрежови сървъра и един интернет сървър, чрез който се разпространява интернет до всички компютри от мрежата, поддържа се Е-mail сървър и WEB-сайта на училището. Всички желаещи преподаватели и студенти могат да ползват и безплатен домашен интернет по dial-up връзка.

Трите мрежови сървъра поддържат системата от пароли за достъп до мрежата в стройна йерархична система, в която различните потребители имат достъп до определена информацията в дисковия тракт на мрежата. Освен това се поддържат бази от данни с разнообразна информация. За всички потребители (включително и за всеки студент) в дисковото пространство на сървърите е заделена област, в която достъп има само самия потребител.

Документи

Правилник за организацията и дейността на Компютърно-информационния комплекс на ВСУ "Любен Каравелов"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за правата, задълженията и отговорностите на потребителите и администраторите на компютърна техника, комуникационни средства и информационни ресурси на ВСУ "Л. Каравелов"

Информационна карта на КИК на преподавател във ВСУ

 

 

446 0.305

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...