На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Текущи и приключили процедури за академични длъжности

По конкурс:

Съобщение за конкурса

Председател на журито: проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков

Рецензенти:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков   Рецензия
чл. кор. д.т.н. инж. Ангел Иванов Балтов   Рецензия

Изготвящи становища:
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева   Становище
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов   Становище
доц. д-р мат. Веселин Кънчев Кънчев   Становище
проф. д.т.н. инж.– мат. Петър Колев Колев   Становище
доц. д-р инж. Ана Янакиева Янакиева   Становище

Кандидати:
гл. ас. д-р инж. Петър Георгиев Греков

Дата за представяне на рецензиите: 2018-09-04

Дата за провеждане на избора: 2018-10-09

Резюмета на трудовете на кандидатите 

367 0.136