bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Публични покани


Доставка на строителни материали за нуждите на ВСУ "Л. Каравелов" по обособени позиции

Публикувана на 10.03.2015 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Отговори на въпроси към 18.03.2015 г.

 

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите за доставка на строителни материали ще се проведе на 31.03.2015 г. /вторник/ от 10.00 часа в административната сграда на ВСУ, ет. 3, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДАН ИВАНОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов“

 

Протокол на комисията за класиране на офертите от 31.03.2015 г.

Публикуван тук на 07.04.2015 г 11:20

 

Договор №188/07.05.2015 г. за доставка на строителни материали с "ГБС - Строй" ЕООД

Публикуван тук на 13.054.2015 г 13:50

 

Плащания

От фирма ГБС Строй ЕООД, по договор №188/07.05.2015 г.за доставка на строителни материали, са доставени и платени материали на обща стойност 1894.02 лв. от началото на договора до 30.06.2015 г.

От фирма ГБС Строй ЕООД, по договор №188/07.05.2015 г. за доставка на строителни материали, са доставени и платени материали на обща стойност 3 975,84 лв. от началото на договора до 31.10.2015 г.

 


Доставка на матраци и столове за обзавеждане на студентски общежития във ВСУ "Л. Каравелов"

Публикувана на 15.12.2014 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Протокол от открито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти от 13.01.2013 г.

Публикуван тук на 15.01.2015 г 14:45

 

Договор № 53/ 17.02.2015 г. за доставка на матраци и столове със СД "Галвано - Костадинов с-ие"

Публикуван тук на 18.02.2015 г 13:50

 

Плащания

На 06.04.2015г. са платени 41 400 лева по договор със СД Галвано – Костадинов и сие – за доставка на матраци и столове. С банково извлечение № 28 от 06.04.2015 г. е платена частично сумата от 41 400 лева само за позиция 1 – матраци, 650 броя по фактура № 1000000296 от 01.04.2015 г.

На 16.04.2015 г. са платени 15 960 лева по договор със СД Галвано – Костадинов и сие – за доставка на матраци и столове. С банково извлечение №32 от 17.04.2015г. е платена сумата от 15 960 лева за позиция 2 – столове, 700 броя по фактура №10000002996 от 04.04.2015 г.


Изпълнение на Строително-монтажни работи във ВСУ "Л. Каравелов" 

Публикувана на 19.08.2014 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Протокол от открито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

Публикуван тук на 9.09.2014 г 14:26

 

Договор № 227/ 17.09.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с ЕТ "Павел Кузманов - Девор 90"

Публикуван тук на 24.09.2014 г 11:35

Плащания:
Извършено плащане в размер на 95 206,36 лева с ДДС на 28.11.2014 г.

 

Договор №228/23.09.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с "Адвент строй" ЕООД

Публикуван тук на 26.09.2014 г 12:40

Плащания:
Извършено плащане в размер на 11152,45 лева с ДДС на 20.11.2014 г.

 

Договор №250/19.11.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с "Геоком 2000" ООД

Публикуван тук на 24.11.2014 г 13:45


 

389 0.098

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...