bg
facebook m.всу.бг webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Events

Национална стипендиантска програма на Словашката република

30 April 2019

Националната стипендиантска програма на Словашката република е отворена за подаване на молби за академичната 2018/2019 година.

Програмата е одобрена от словашкото правителство през 2005 г. и финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република. Определена е и за подкрепа на мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и художествени работници за престой в словашките висши училища и изследователски институти.

Подробна информация за програмата на словашки, английски, руски, френски и испански език, както и необходимите документи за кандидатстване, могат да бъдат намерени на: www.scholarships.sk.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи по електронен път на адрес www.scholarships.sk.

Крайният срок за подаване на заявките е 30 април 2019 г.

 

351 9.964

 

Това е старият сайт на ВСУ

Този сайт не се актуализира

от 8 май 2019 г.

За актуална информация посетете

новият сайт на ВСУ